ทดลองใช้รุ่นล่าสุด เมื่อผู้พัฒนาเพิ่มเมลคุณเข้าระบบแล้ว สามารถทดลองใช้ได้ที่

internaltest

เมื่อผู้พัฒนาเพิ่มเมลคุณเข้าระบบแล้ว สามารถทดลองใช้ได้ที่ https://play.google.com/apps/internaltest/4698910859755922302